Om sæby

Om Sæby Fiske-Industri

Historie

A/S Sæby Fiske-Industri blev etableret i 1946 og overtaget af Christian Vanggaard i 1949. I dag er A/S Sæby Fiske-Industri førende i verden indenfor fremstilling af makrelkonserves. Produktudbuddet omfattede fra begyndelsen mange forskellige slags fiskekonserves, men i begyndelsen af 1980’erne besluttede ledelsen udelukkende at fokusere på makrelkonserves. I midten af 1980’erne blev en stor udvidelse af fabrikken vedtaget, og siden da er der løbende investeret i fabriksanlægget.

Pakkerobotter i pakkeriet har øget effektiviteten, og en ny celleinddeling af fryserummet har optimeret sporbarhedsprocessen. De senere år er der også gennemført anselige energirenoveringer. Ny teknik har reduceret vandforbruget med 25 procent, og energiforbruget er reduceret med 15 procent.

A/S Sæby Fiske-Industri er ejet af Vanggaard Fonden.

Fakta

A/S Sæby Fiske-Industri er eneste udbyder af makrel på dåse, der er produceret i Danmark. På årsbasis produceres mellem 97-105 millioner dåser, hvoraf godt 85 procent eksporteres til supermarkedskæder i Europa. 

Fabrikken i Sæby strækker sig over ca. 60.000 m2 bygning under tag, og udenoms-arealet omfatter ca. 42,6 ha. Fabrikken består af en meget stor råvaremodtagelse med tilhørende indfrysningskapacitet og lager samt et separat fryserum med lagerplads til råvarer. Dertil kommer et stort areal til råvareforarbejdning, produktionsmaskiner og et pakkeområde. Et mindre område af fabrikken bruges til kontorer og et laboratorium til kvalitetskontrol og udvikling af sovse.

Er du nysgerrig efter, hvad vi går og laver?

facebook instagram pinterest