Produkter

Kvalitetskontrol

Hos Sæby Fiske-Industri arbejder vi ud fra strenge kvalitetskontroller, og vores unikke indfrysningsproces sikrer sporbarhed på den enkelte makrel.

I Sæby Fiske-Industri sikrer vi høj produktkvalitet og hygiejne gennem konstant fokus på fødevaresikkerhed, tidssvarende produktions­metoder, uddannelse af personale og forbedring og vedligeholdelse af bygninger og maskiner.

Konstant udvikling og vedligeholdelse af HACCP systemet, GMP og rengøringsprocedurer betyder, at vores processer altid er opdaterede i forhold til de nyeste lovgivningskrav. Alle vores medarbejdere er ansvarlige for kvaliteten. Derfor inddrager vi alle vores medarbejdere i arbejdet med kvalitets- og arbejdsmiljømæssige forbedringer. Kvalitetskontrollen gælder ikke kun for Sæby Fiske-Industri, men også for vores leverandører.

Kvalitetsprocedurer i produktionen:

  • Efter lukning af dåserne kontrolleres de for buler, fejl og utætheder, som kan medføre indtrængning af patogene mikroorganismer
  • Alle dåserne gennemgår metaldetektion
  • Alle dåser autoklaveres for at sikre, at dåserne er sterile
  • Alle dåser checkvejes
  • Vi udtager løbende prøver fra produktionen, som undersøges i laboratorium
  • Dåserne tilbageholdes på inkubationslager i 7 døgn for at sikre, at dåserne er korrekt steriliseret.

HACCP er en forkortelse for Hazard Analysis and Critical Control Points, som kan oversættes til risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter. HACCP er en internationalt anerkendt metode til at analysere produktionen og finde frem til de fødevaremæssige risici, der bør forebygges og undgåes.

Good Manufacturing Practice (GMP) omfatter procedurer, der sikrer en god fremstillingsproces fra start til slut ved både interne og eksterne kilder.

Sporbarhed

Sæby Fiske-Industris indfrysningsproces er unik. Fiskene bliver IQF frosset som det eneste sted i verden, hvilket betyder, at hver makrel nedfryses enkeltvis.

Nedfrysningsprocessen sikrer sporbarhed på den enkelte makrel. Efter nedfrysningen opbevares hver sending makrel i separate celler, som sikrer fuld sporbarhed til fangsttidspunkt og præcis position for skibet. Det giver vores kunder garanti for, at produkterne er af den lovede kvalitet og oprindelse.

Er du nysgerrig efter, hvad vi går og laver?

facebook instagram pinterest