Skip to main content

Kvalitetssikring af makrellen

Stikprøver, hygiejnekontrol, produkttests og certifikater
Vi ved, hvad vi laver

Intet er overladt til tilfældighederne

For at sikre vores høje kvalitet af vores makrelprodukter, udfører vi kvalitetskontrol hver dag. Samtlige af vores producerede makreldåser gennemgår røntgenskanning, for at se om der er uventede genstande i dåsen.

Inden vores makrelprodukter er færdigproducerede, gennemgår de også:

• Sterilisering
• Vejning
• Stikprøver

Hos Sæby Fiske-Industri foregår stikprøverne dagligt i vores eget laboratorium. Her sikrer vores laboranter, at produkterne har de rette værdier og ikke indeholder andet, end de naturlige råvarer.

Makreldåserne bliver opbevaret på inkubationslager i syv dage, efter de er produceret. Når de syv dage er overstået, er de klar til forsendelse til vores kunder.

Produktion og medarbejdere

Vores certifikater

Vi er certificerede indenfor både produktion og medarbejdere.
Vores certificeringer er din garanti for, at vi gør vores arbejde ordentligt.

Fuld sporbarhed hele vejen

Fra hav til bord

Hos Sæby Fiske-Industri garanterer vi, at vi kan spore forbrugerens makreldåse helt tilbage til fangsttidspunkt.

Hav - FAO 27

Makrellen fanges i Nordatlanten. Vores makrel fanges i perioden oktober-november, hvor makrellens fedtindhold er på sit højeste, og makrelbestanden er stor.

Produktion

Makrellen modtages på vores fabrik kort efter fangsttidspunkt. Makrellen nedfryses individuelt, håndfileteres, kommer i dåse, tilsættes sovs og ingredienser, inden dåsen forsegles.

Fabrikken

Efter makrellen har været på inkubationslager i syv dage, er den klar til forsendelse. Under hele denne proces kan vi spore makrellen tilbage til fangsttidspunkt.