Skip to main content

Mission og vision

Vi skaber en bæredygtig indtjening, og vi driver forretning med respekt for individet
Respekt, integritet og sund makrel

Missionen bag Sæby Fiske-Industri

  • Product promise: med udgangspunkt i vores danske oprindelse og identitet sætter vi en ære i at levere unikke, sikre og sunde makrelprodukter til forbrugere i hele verden, der værdsætter makrel af høj kvalitet.
  • Profit promise: vi skaber en bæredygtig indtjening. Vi er omkostningseffektive, vi håndterer risici, og vi forbliver konkurrencedygtige. Vi skaber således mulighed for vækst og langsigtet økonomisk stabilitet i de samfund, vi er til stede i.
  • People promise: vi driver forretning med respekt for individet. Vi agerer med integritet og åbenhed overfor forbrugere, kunder, medarbejdere, leverandører og forretningspartnere.
  • Planet promise: vi forvalter de ressourcer, vi har adgang til, og som vores fremtid afhænger af, på bæredygtig vis, i stort samarbejde med fiskerne.
Fisk er sundt og naturligt

Ansvarlighed med Scomber Scombrus

At være en af verdens førende producenter af makrelkonserves forpligter til konstant at opsøge og udforske nye muligheder. Hos Sæby Fiske-Industri arbejdes der konstant med at optimere indsatsen – fra hav til bord.

Samtlige produkter er rene, sunde naturprodukter, som er tilpasset til forbrugere i hele verden. Erfaring, engagement og ekspertviden er drivkræfterne til at skabe værdi af den nordatlantiske makrel – Scomber Scombrus.

Øget fokus på velvære for medarbejderne

Visionen for 2025

  • At A/S Sæby Fiske-industri er verdens førende makrel i konserves-producent med lavest muligt klimaaftryk.
  • At vi ønsker at udvide vores private label markedsandele i Europa, samt resten af verden, og styrke vores skandinaviske tilstedeværelse gennem eget brand.
  • Større geografisk spredning med fokus på de oversøiske markeder (USA og Asien).
  • At vi som virksomhed kombinerer samarbejde med fiskerne, fiskeri med forarbejdning, logistik og salg, for at levere vildfanget makrel i højeste kvalitet fra fangst til forbrugere.
  • At A/S Sæby Fiske-Industri løbende gennem teknologisk opgradering reducerer lønomkostningerne, samt øger fokus på fysiske og psykiske arbejdsbetingelser for medarbejderne.