Skip to main content

DRIVKRAFTEN BAG SÆBY MAKREL

En stolt tradition, stærke værdier og skarp innovation
Smagfuld makrel til hele verden

Danskproduceret makrel

Hos Sæby Fiske-Industri produceres der på årsbasis mellem 100-120 millioner dåser, hvoraf ca. 85% eksporteres.

95% af de producerede produkter er private label, mens de sidste 5% består af SÆBY og NORD brandet. Næste gang du handler makrel, kig efter producentnummeret DK2044EF.

Så ved du, at din makrel er produceret af Sæby Fiske-Industri.

Med tanke på fremtiden og produktets kvalitet

Bæredygtigt fiskeri

Sæby Fiske-Industris flittige leverandører fisker i perioden oktober til november, da makrelbestanden er stor i disse måneder. Ligeledes er makrellens fedtindhold på sit højeste, og dermed bedste, i denne periode.

I disse to måneder fiskes der tilsvarende til et års produktion for at bevare makrellens bestand, og for at undgå et for stort varelager. Fiskeriet opfylder ligeledes alle de kvoter, som er tildelt af EU.

Unik nedfrysning af makrel

Sporbarheden er sikret

Makrellen hos Sæby Fiske-Industri bliver IQF-frosset, hvilket betyder, at hver makrel nedfryses enkeltvis. Efter makrellen er blevet hoved- og halekappet nedfryses den enkeltvis og bevares i separate celler i egne frysehuse.

Derved sikres fuld sporbarhed – lige fra fangsttidspunkt til det står ude i butikkerne. Den sikrede sporbarhed er garanti for kvalitet og oprindelse.

Vilje, transparens og udvikling

Medarbejderne i fokus

Hos Sæby Fiske-Industri arbejder alle ud fra devisen om, at ”vi tager ejerskab for vores arbejde, og med en stærk vilje kommer vi længst.”

Over 200 medarbejdere trives til dagligt hos Sæby Fiske-Industri i det Nordjyske, hvor der tages hånd om hver enkelt medarbejder. Medarbejdernes velvære, udvikling og ønsker er derfor også centrale for virksomhedens fremtid.

Ligeledes er kommunikationen meget åben – og det samme er døren til direktionen. Alle fortjener at blive hørt, uanset stilling, arbejdsopgaver og anciennitet.

Læs mere
Mindre CO2-udledning og transport

En grønnere virksomhed

Sæby Fiske-Industri opdaterer løbende for grønne tiltag, som kan mindske ressourceforbrug og CO2-udledning. Sæby Fiske-Industri ejer blandt andet eget rensningsanlæg og udleder spildevand på egne arealer.

Levering af makrel sker med trawler til nærmeste havn og med fyldte biler, og sådan foregår al transport faktisk – med omtanke.

Nyeste tiltag involverer brug af grøn energi og brug af klar og vaskbart folie på de færdige produkter, som kan affaldssorteres.

Læs mere
Kæmpe produktion og lager

Fabrikken på Gyldendalsvej

Sæby Fiske-Industri har til huse på Gyldendalsvej i Sæby. Den årlige produktionskapacitet er på ca. 150 millioner dåser. Fabrikken på Gyldendalsvej er fordelt på 60.000 kvm. bygninger og 42,6 hektar land.

Det store areal giver plads til en stor råvaremodtagelse med tilhørende indfrysningskapacitet, separat fryserum og lagerplads. 

Fabrikken rummer også forarbejdning af råvarer, produktion, pakkeområde og et administrativt område.

Læs mere
Sund vækst gennem årene

Fra Sæby Havn til stor eksport

Nordjysk makrelproducent er en af verdens største

En stærk vilje og visionær tankegang

Sæby Fiske-Industri blev grundlagt i 1947 og holdt til i gamle fabrikslokaler på Sæby Havn. I 1949 tager Christian Vanggaard over, og med sin stærke vilje og visionære tankegang har han gjort Sæby Fiske-Industri til den makrel-mastodont, det er i dag.

Satser på makrellen

Oprindeligt startede Sæby Fiske-Industri med at producere hermetikprodukter: rejer, tun, makrel, jomfruhummer, sild og sardiner. Men i starten af 1980’erne besluttes det at udfase produktionen af disse, for udelukkende at fokusere på produktion af makrelkonserves. Det har vist sig at være en klog beslutning, da det sidenhen har stået på økonomisk og menneskelig vækst.

Fra Sæby Havn til Gyldendalsvej

I starten af 1982 når produktionen af makrel op på 55 millioner dåser, og kapaciteten på Sæby Havn er fuldt udnyttet. Derfor flytter Sæby Fiske-Industri til industriområdet ved Gyldendalsvej, og i 1988 ophører produktionen på havnen endeligt. Fabrikken på Gyldendalsvej er løbende udvidet og er i dag på 60.000 kvadratmeter.

Makrellen forbliver i Sæby

Trods den store succes, formåede Christian Vanggaard at holde begge ben på jorden og bibeholde en stærk kontakt til lokalsamfundet. Lige så vel som Sæby Fiske-Industri er en international aktør, er de lokale relationer rigtig vigtige for egen eksistens. I 1984 stifter Christian Vanggaard, Vanggaard Fonden. Forud for denne beslutning er et ønske om at sikre Sæby Fiske-Industris forbliven i Sæby, til glæde for de ansatte og lokalsamfundet. Efter Christian Vanggaards død i 2020 ejes 80% af Sæby Fiske-Industris aktiekapital af Vanggaard Fonden.